در اینجا نگاهی به برخی از بهترین طرحهای رنگ پوسته سال 2019 می اندازیم. و همچنین کدهای رنگی را که عناصر کلیدی طراحی را تشکیل می دهند، به اشتراک می گذاریم، به طوری که با استفاده از این طرح های رنگی، شما به راحتی میتوانید از این رنگ ها استفاده کنید !

1. Taproot Foundation

 

#00a9d8#0d9edf#259b9a

 

best website color

2. Prevent Epidemics

 

#292930#3eb650#fcc133#e12b38

 

3. Snipcart

 

#7f8688#929d9e#f3e367

 

best website color

 

4. Mossio

 

#18181e#dec79b

 

best website color

 

6. Forever Agency

 

#4bffa5#040f3d#c6c4c5

 

best website color

 

8. IC Creative

 

fb8122##1d2228#e1e2e2

 

best website color

9. Mangrove Hotel

 

d48166##373a36##e6e2dd

 

best website color

 

10. Five/Four

 

#5a7670#fa292a#b89f5d

 

best website color

 

11. Atlanta Brewing

 

#1d1d2c#e40c2b#f7f4e9#3cbcc3#eba63f#438945

 

 

12. JYBH

 

#151617#090a0a#151516

 

best website color

 

13. Distinction

 

#000000#181818#2cccc3#facd3d#5626c4#e60576

 

best website color

 

14. Lucia Lash

 

ffffff##0a0a0a

 

best website color

 

15. Pittori di Cinema

 

#000000#fdd935

 

best website color

 

16. Day of the Dead

 

#32064a#e56b1f#fcd02c#e42c6a

 

best website color

 

17. Proud & Torn

 

#1f3044#fb9039#646c79

 

best website color

18. Tareq Portfolio

 

e3e3e3##f6f6f8#c60021

 

best website color

 

19. Etiya

 

d56c2c##22223a

 

best website color

 

20. Baobla

 

#56642a#849531#92a332

 

best website color

21. Stereosuper

 

fb9985##b3e3b5#48484a

 

best website color

22. Jean-Baptiste Kaloya Portfolio

 

#150734#0f2557#28559a#3778c2#4b9fe1#63bce5#7ed5ea

 

best website color

 

23. Igor

 

#000000#fefefe#fdee30

 

best website color

24. Cowboy Bike

 

#000000#fa255e#c39ea0#f8e5e5

 

best website color
منبع : designshack