الف) عملکردهای استاندارد:
انواع ارسال فکس : ارسال متفرقه/ ارسال فکس به گروهها و اعضای از پیش تعریف شده در دفترچه تلفن
ارسال فکس به صورت تکی و انبوه
امکان پخش پیغام صوتی آلارم ارسال فکس قبل از شروع عملیات ارسال فکس
دریافت و ذخیره فکس با فرمت TIF با بالاترین کیفیت ممکن و ذخیره آن بر روی رایانه
تخصیص عنوان، گروه، نام ارسال کننده، نام گیرنده و توضیحات برای فکسهای دریافتی
تخصیص عنوان، گروه، نام دریافت کننده، نام فرستنده و توضیحات برای فکسهای ارسالی
جستجو و گزارش جامع فکسهای دریافتی : خطا در دریافت/ دریافت ناموفق/ دریافت موفق
جستجو و گزارش جامع فکسهای ارسالی : انتظار ارسال/ارتباط ناموفق/خطا در ارسال/ ارسال موفق/ارسال موفق و دریافت تاییدیه
قابلیت فکس نمودن هر نوع فایل موجود در کامپیوتر
بایگانی بسیار عالی و گروه بندی شده فکسها
آرشیو نمودن خودکار نمابرهای ارسالی و دریافتی به صورت سالانه بر روی یک سی دی
حل کامل معضل آرشیو و نگهداری نمابرهای دریافتی با توجه به ماندگاری پایین کاغذ ویژه چاپ فکس
جستجو بر روی تاریخ، موضوع، گیرنده، فرستنده و محتوای کلیه فکسهای دریافتی و ارسالی
چاپ خودکار نام مرکز شما به همراه تاریخ و ساعت ارسال نمابر و شماره صفحه بر روی کلیه صفحات ارسالی

ب) عملکردهای حرفه ای:
ایمیل نمودن فکسهای دریافتی و ارسالی برای آدرسهای ایمیل مورد نظر با فرمت قابل تعریف و دلخواه
پخش پیغام صوتی آلارم ارسال فکس برای آگاهی دریافت کننده قبل از شروع عملیات ارسال فکس (این قابلیت برای ارسال به سیستمهای تلفکس بسیار ضروری می باشد)
تهیه خودکار و پویای تیتر فکسها با محتوای یکسان
ارسال صفحه های ارسال نشده یک فکس در تلاش دوم هنگامیکه در تلاش اول برخی از صفحات آن فکس ارسال شده اند.

ج) تنظیمات :
تعیین تعداد تلاش برای ارسال (به طور مثال اگر قرار باشد یک فکس را به طورخودکار برای 50 نفر ارسال نماید، می توان تعداد تلاش ارسال را 5 مرتبه تعیین نمود تا سیستم پس از پایان دور اول ارسالها، برای چهار مرتبه دیگر نیز برای ارسال فکس به کسانیکه به هر دلیل فکس را دریافت نکرده اند، تلاش نماید.)
تنظیم پخش آهنگ توسط بلندگوی رایانه هنگام دریافت و ارسال موفق نمابر
تنظیم نام و شناسه نمابر (نام و شناسه نمابر هنگام ارسال، بر روی دستگاه فکس طرف مقابل ظاهر می گردد.)
چشمک زن گرافیکی جهت اعلام وجود فکسهای دریافتی جدید ملاحظه نشده
تنظیمات خاموش نمودن رایانه بعد از اتمام ارسال گروهی فکسها
تنظیم اجرای خودکار برنامه

د) تاثیر بر کاهش هزینه ها:
بی نیازی از خرید و پرداخت هزینه های نگهداری دستگاه فکس (شامل تعمیرات، شارژ جوهر و خرید کاغذ مصرفی)
عدم نیاز به خرید و استفاده از اسکنر برای نگهداری نمابرها بر روی رایانه
عدم نیاز به چاپ نامه ها و مصرف جوهر و کاغذ پرینتر برای ارسال آنها
کاهش مصرف برق با توجه به مصرف بالای برق توسط دستگاههای فکس
حذف فضای مورد نیاز برای نگهداری دستگاه فکس
صرفه جويي در وقت و بي نيازی از كاربر خصوصا هنگام ارسال گروهی نمابر

ی) کیفیت کار:
ارائه بالاترین کیفیت در ارسال، دریافت و نمایش فکس
افزایش قابل ملاحظه سرعت ارسال و دریافت نمابر نسبت به دستگاههای فکس معمولی
حذف تمامی مشکلات رایج در ارسال و دریافت نمابر با دستگاه از جمله مشکل کشیده شدن برگه فکس
الف) عملکردهای استاندارد:
انواع ارسال فکس : ارسال متفرقه/ ارسال فکس به گروهها و اعضای از پیش تعریف شده در دفترچه تلفن
ارسال فکس به صورت تکی و انبوه
امکان پخش پیغام صوتی آلارم ارسال فکس قبل از شروع عملیات ارسال فکس
دریافت و ذخیره فکس با فرمت TIF با بالاترین کیفیت ممکن و ذخیره آن بر روی رایانه
تخصیص عنوان، گروه، نام ارسال کننده، نام گیرنده و توضیحات برای فکسهای دریافتی
تخصیص عنوان، گروه، نام دریافت کننده، نام فرستنده و توضیحات برای فکسهای ارسالی
جستجو و گزارش جامع فکسهای دریافتی : خطا در دریافت/ دریافت ناموفق/ دریافت موفق
جستجو و گزارش جامع فکسهای ارسالی : انتظار ارسال/ارتباط ناموفق/خطا در ارسال/ ارسال موفق/ارسال موفق و دریافت تاییدیه
قابلیت فکس نمودن هر نوع فایل موجود در کامپیوتر
بایگانی بسیار عالی و گروه بندی شده فکسها
آرشیو نمودن خودکار نمابرهای ارسالی و دریافتی به صورت سالانه بر روی یک سی دی
حل کامل معضل آرشیو و نگهداری نمابرهای دریافتی با توجه به ماندگاری پایین کاغذ ویژه چاپ فکس
جستجو بر روی تاریخ، موضوع، گیرنده، فرستنده و محتوای کلیه فکسهای دریافتی و ارسالی
چاپ خودکار نام مرکز شما به همراه تاریخ و ساعت ارسال نمابر و شماره صفحه بر روی کلیه صفحات ارسالی

ب) عملکردهای حرفه ای:
ایمیل نمودن فکسهای دریافتی و ارسالی برای آدرسهای ایمیل مورد نظر با فرمت قابل تعریف و دلخواه
پخش پیغام صوتی آلارم ارسال فکس برای آگاهی دریافت کننده قبل از شروع عملیات ارسال فکس (این قابلیت برای ارسال به سیستمهای تلفکس بسیار ضروری می باشد)
تهیه خودکار و پویای تیتر فکسها با محتوای یکسان
ارسال صفحه های ارسال نشده یک فکس در تلاش دوم هنگامیکه در تلاش اول برخی از صفحات آن فکس ارسال شده اند.

ج) تنظیمات :
تعیین تعداد تلاش برای ارسال (به طور مثال اگر قرار باشد یک فکس را به طورخودکار برای 50 نفر ارسال نماید، می توان تعداد تلاش ارسال را 5 مرتبه تعیین نمود تا سیستم پس از پایان دور اول ارسالها، برای چهار مرتبه دیگر نیز برای ارسال فکس به کسانیکه به هر دلیل فکس را دریافت نکرده اند، تلاش نماید.)
تنظیم پخش آهنگ توسط بلندگوی رایانه هنگام دریافت و ارسال موفق نمابر
تنظیم نام و شناسه نمابر (نام و شناسه نمابر هنگام ارسال، بر روی دستگاه فکس طرف مقابل ظاهر می گردد.)
چشمک زن گرافیکی جهت اعلام وجود فکسهای دریافتی جدید ملاحظه نشده
تنظیمات خاموش نمودن رایانه بعد از اتمام ارسال گروهی فکسها
تنظیم اجرای خودکار برنامه

د) تاثیر بر کاهش هزینه ها:
بی نیازی از خرید و پرداخت هزینه های نگهداری دستگاه فکس (شامل تعمیرات، شارژ جوهر و خرید کاغذ مصرفی)
عدم نیاز به خرید و استفاده از اسکنر برای نگهداری نمابرها بر روی رایانه
عدم نیاز به چاپ نامه ها و مصرف جوهر و کاغذ پرینتر برای ارسال آنها
کاهش مصرف برق با توجه به مصرف بالای برق توسط دستگاههای فکس
حذف فضای مورد نیاز برای نگهداری دستگاه فکس
صرفه جويي در وقت و بي نيازی از كاربر خصوصا هنگام ارسال گروهی نمابر

ی) کیفیت کار:
ارائه بالاترین کیفیت در ارسال، دریافت و نمایش فکس
افزایش قابل ملاحظه سرعت ارسال و دریافت نمابر نسبت به دستگاههای فکس معمولی
حذف تمامی مشکلات رایج در ارسال و دریافت نمابر با دستگاه از جمله مشکل کشیده شدن برگه فکس