اخذ نمایندگی

اخذ نمایندگی

شرایط دریافت نمایندگی :

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ؛
تصویر اساسنامه شرکت و مدارک شناسائی مدیر عامل(برای نمایندگان حقوقی)
آشنایی کامل با کامپیوتر و اینترنت
تکمیل نمودن فرم نمایندگی و قرارداد، ممهور به مهر شرکت/موسسه و امضا مدیر عامل(اعضای حقوقی)

موارد اختصاص یافته به نماینده :

ارائه کامل یک سایت مدیریت کاربر به صورت نا محدود
ارائه چندین شماره غیر اختصاصی رایگان جهت ارسال از تمامی اپراتورها
ارائه شماره اختصاصی رایگان جهت ارسال و دریافت به تعداد درخواست نماینده
ارائه وب سرویس ارسال و دریافت
مدیریت سیستم بصورت داینامیک (کلیه قسمتهای سایت بصورت دستی قابل تغییر می باشد بدون نیاز به دانش برنامه نویسی )

فرایند اعطای نمایندگی پس از تکمیل فرم درخواست از سوی متقاضی:

اعلام نیاز مسئولین شرکت برای ایجاد نمایندگی در شهرها و شهرستان‌های تابعه
موافقت اولیه مدیریت امور نمایندگان با افزایش تعداد نمایندگان در شهرهای مربوطه
ارائه درخواست مکتوب متقاضی نمایندگی به نماینده انحصاری شهرستان مربوطه و در تهران و اصفهان به امور نمایندگان
بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی
تکمیل مدارک متقاضی و ارسال به مدیریت امور نمایندگان
اخذ تضامین لازم از تأییدشدگان در کمیته امور نمایندگان
عقد قرارداد و اعطای کد نمایندگی از سوی مدیریت امور نمایندگان
شروع به کار