استفاده از تلفن گويا، در راستاي افزايش ارتباط اوليا و مربيان

از قابليت هاي تلفن گويا مي توان به:

پاسخگويي خودکار رايانه اي به تماس هاي تلفني اوليا و آگاه نمودنشان نسبت به وضعيت تحصيلي و انضباطي فرزند خود با يک تماس تلفني از هر مکان و در هر زمان.
دريافت خودکار نمرات و اطلاعات دانش آموزان از برنامه آموزش و پرورش و عدم نياز به ورود مجدد اطلاعات و صرفه جويي در وقت و هزينه.
قابلیت اپراتور ی خودکار
چاپ انواع گزارشات و نمودارهاي متنوع از قبيل گزارش پيشرفت تحصيلي، نمودار تراکم نمرات و …
ايجاد و چاپ پرونده هاي الکترونيک تحصیلی وانضباطي و تهيه کارنامه های تحصیلی و انضباطي .

سیستم گزارشات مکمل

با این نرم افزار مدرسه قادر خواهید بود هر گونه گزارش تحصیلی و انضباطی و اداری با هر تعداد فیلد مورد نیاز و باگرافیک دلخواه را طراحی و چاپ نمایید.

بخشی از گزارشات به شرح زیر می باشد :

تهيه و چاپ کارنامه جامع تحصيلي با قابليت مقايسه چندين آزمون، به همراه نمايش سطح پیشرفت تحصیلی به صورت نموداري و گرافيکي آنها .
چاپ گزارش آماري پايه اي با قابليت نمايش تعداد قبولي، درصد قبولي و ميانگين نمرات.
قابلیت ساخت گزارش: چاپ کليه نمودارهاي مورد نیاز مدرسه و به دلخواه کاربر با انتخاب نوع فیلد مورد نظر ، نوع نمودار و رنگ آن توسط کاربر
ورود نمرات ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ( هفتگي) در طي 9ماه سال تحصيلي به همراه چاپ کارنامه هفتگي 9 ماه در يک صفحه.
تهيه و چاپ کارنامه ماهانه به همراه نمرات هفتگي هر ماه.
تهيه و چاپ عملکرد دبيران در دروس مختلف به منظور مقايسه عملکرد آنها با هم.
تهيه و چاپ گزارش ارتقاء معدل در طي 9 ماه سال تحصيلي.
ارائه فرمهای اطلاعات پرسنلی : ارائه فرم های خام اطلاعات پرسنلي :اطلاعات آماري (فرم الف)، اطلاعات پرسنلي (فرم ب)، اطلاعات تدريس (فرم ج) به همراه گزارشات لازم
تعريف عملکردهاي مثبت و منفي براي هر دانش آموز و ايجاد کارنامه انضباطي با توجه به عملکردهاي آنها.
تهيه و چاپ دعوت نامه.
تهيه و چاپ نمودارهاي خطي پيشرفت تحصيلي براي هر دانش آموز.