آدرس :

اصفهان ، خیابان شریف واقفی ،حدفاصل چهارراه ابوالحسن اصفهانی و سه راه ملک ، روبروی شیرینی نگار ،کوچه 26 ،ساختمان آریا ، طبقه اول ، واحد 1
کد پستی : 8154717973
تلفـن های ثابـت : 9-32653348 (031) - 2-32668701 (031)
تلفکس : 9-32653348 (031)
همراه بازرگانی : (49) - 09392653348
مدیریت :علی قاسمیان