معاون وزیر ارتباطات از راه‌ اندازی شتابدهنده‌ های کسب و کار های فناورانه در استان های مختلف کشور خبر داده است. ایشان در تشریح برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد اشتغال و حمایت از استارتاپ های مستقر در استان های مختلف کشور اظهار داشته اند: «حرکت به سمت تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است و برآورد ها نشان می دهند که سهم تولید محتوا در اقتصاد فناوری اطلاعات ۸۰ درصد است».

براری با بیان اینکه در سال ۹۰ سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده، سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل را در سال ۹۴ یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است: «برآوردها نشان می دهند که سهم استان ها از این رقم، بسیار ناچیز است. بر اساس برنامه ریزی، ۲۰ درصد درآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی ششم توسعه باید از خدمات ارزش افزوده باشد که رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود. با افزایش سهم استان ها در تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده ی موبایل، می توانیم به این هدف برسیم. این افزایش سهم، نیازمند ایجاد کسب و کارهای نوپا و حمایت از ایده‌ های استارتاپی است».

راه اندازی شتابدهنده در استان ها

براری با اشاره به آغاز اجرای اردو های کارآفرینی و رویداد های استارتاپی در استان ها اظهار داشته است: «درصدد این هستیم که حداقل یک مرکز شتابدهنده ی فناوری در هر استان ایجاد شود». معاون وزیر ارتباطات با اشاره به وجود حدود ۶ شتابدهنده ی کسب و کار های فناوری اطلاعات در تهران، تصریح کرد: «این شتابدهنده ها در هر بازه ی ۶ ماهه، تعدادی شرکت فارغ التحصیل دارند و ما تلاش می‌ کنیم این مدل توسعه ی کسب و کار را در همه ی استان ها داشته باشیم و کمک کنیم که استان ها نیز در فارغ التحصیل کردن شرکت ها، سهم آفرینی کنند».

ظاهراً برنامه ریزی های انجام شده در این راستا، ایجاد حداقل ۱۰ تا ۲۰ کسب و کار جدید در سال برای استان ها از طریق شتابدهنده ها در نظر گرفته شده است. براری در این باره گفته است: «سهم استان ها در تولید اپلیکیشن به شدت کم است و در تلاش هستیم با همکاری شتابدهنده های تهران و فعالان بازار استانی، در استان ها شتاب دهنده ایجاد کنیم تا نیرو های ایده به شرکت های دانش بنیان تبدیل شوند».

دانشگاه؛ بهترین محیط برای راه اندازی کسب و کار

معاون امور استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر نقش دانشگاه ها در ایجاد کسب و کار های نوآورانه تأکید کرده و گفته اند: «هم اکنون سهم دانشگاه صنعتی شریف در اقتصاد خدمات ارزش افزوده و تولید محتوا در کشور بیش از ۲۰ میلیارد تومان است و باید سهم سایر دانشگاه ها نیز به این دانشگاه برسد. اغلب شرکت های نوپای دارای ایده های خلاقانه در کشوری مانند امریکا، اطراف دانشگاه استنفورد و در سیلیکون ولی جای گرفته اند. ما نیز باید در تولید محتوا و ایجاد کسب وکار، دانشگاه ها را محور قرار دهیم».

ایشان صاحبان ایده در شهرستان ها را کم تعداد توصیف کرده و اظهار داشته اند: «وقتی شتابدهنده ها در تهران اعلام فراخوان می کنند بالغ بر ۳۰۰ تیم صاحب ایده در این فراخوان ها ثبت نام می کنند. اما در شهرستان ها فضا برای توسعه ی کسب و کار کم است و صاحبان ایده در این فضا شکل نمی گیرند. به همین دلیل برنامه داریم که با کمک دانشگاه ها، به جای اینکه فارغ التحصیل وارد جامعه کنیم، شرکت دانش بنیان به جامعه تحویل دهیم. چرا که بهترین زمان شکل گیری ایده در محیط های دانشگاهی است که ذهن دانشجو برای خلاقیت و شکل گیری کسب و کار آماده است».