انواع مختلف ارسال : ارسال تکی/ ارسال به گروهها و اعضای از پیش تعریف شده در دفترچه تلفن/ ارسال از طریق رابط فایل
ارسال ایمیل با جزییات کامل شامل : گیرنده، فرستنده، موضوع، متن و ضمیمه
تعریف و تنظیم نامحدود سرورهای ارسال ایمیل
امکان ارسال ایمیل با فرمتهای متنی و HTML
تعریف امضای انتهای پیام : عبارت قابل اضافه در انتهای هر پیامک که می تواند به طور مثال نام مرکز شما باشد.
جستجو و گزارشگیری جامع از ایمیلهای ارسالی و دریافتی به همراه امکان چاپ و خروجی اکسل
تنظمیات جهت جلوگیری از اسپم شدن ایمیلهای ارسالی (Anti Spamming)
امکان ارسال از طریق چندین آدرس ایمیل به صورت تناوبی جهت جلوگیری از اسپم شدن ایمیل
تعریف ایمیلهای پویا (ایمیل های پویا به ایمیل هایی گفته می شود که امکان تعریف پارامتر در متن آنها وجود دارد و سیستم به طور خودکار به این پارامترها مقدار می دهد به عنوان نمونه به کمک این قابلیت شما می توانید یک ایمیل پویای حاوی لیست قیمت را جهت ارسال به یک گروه از دفترچه تلفن تعریف نمایید تا سیستم بطور خودکار نام شرکت ایشان را در ابتدای ایمیل اضافه کرده و سپس عمل ارسال را به صورت اختصاصی انجام دهد.)
ارائه رایگان نرم افزار جانبی برای استخراج لیست ایمیلها از سایتهای اینترنتی مورد نظر