انواع ارسال ام ام اس : ارسال تکی/ارسال انبوه متفرقه/ ارسال به گروهها و اعضای از پیش تعریف شده در دفترچه تلفن
تعریف ام ام اس های پرکاربرد به صورت آرشیو
تنظمیات کامل سرور ارسال و دریافت ام ام اس
دریافت ام ام اس
جستجو و گزارشگیری جامع از ام ام اس های ارسالی و دریافتی به همراه امکان چاپ
قابلیت اتصال به تمامی جی اس ام مودمهای (GSM Modem) استاندارد حامی پروتکل ام ام اس