تبلیغات و اطلاع رسانی ارکان اصلی هر نوع فعالیت اقتصادی می باشد و سیستم ارتباط هوشمند با گردآوری پنج فناوری پر کاربرد SMS، MMS، EMail، تلفن سخنگو (زنگ زن) و فکس در یک نرم افزار واحد می تواند به عنوان ابزاری کامل و بسیار کار آمد در این راستا مورد استفاده
قرار گیرد :

زیر سیستمهای موجود در سیستم ارتباط هوشمند :

• SMS : مدیریت دریافت، پردازش و ارسال انبوه پیام کوتاه به کمک موبایل صنعتی و یا اینترنت
• MMS : ارسال تکی و گروهی و دریافت پیام چند رسانه ای به کمک موبایل صنعتی و یا اینترنت
• EMail : مدیریت ارسال انبوه ایمیل به کمک اینترنت
• Speaker Phone (تلفن سخنگو– زنگ زن): تماسگیر تلفنی انبوه و قرائت پیام به صورت کاملا خودکار (قابلیت منحصر به فرد انجام اطلاع رسانی و تبلیغات هدفمند منطقه ای با توجه به یکسان بودن پیش شماره های تلفن ثابت یک منطقه از شهر) به کمک سخت افزار مودم صوتی
• Fax : مدیریت ارسال تکی، ارسال گروهی و دریافت نمابر