مراحل خدماتی کردن خطوط

مرحله اول :

۱ – فرم خدماتی :

فرم را اینجا دانلود نمایید (تمامی موارد به صورت کامل تکمیل گردد، بر روی سربرگ باشد ، دارای مهر و امضاء باشد)

در شرکت های خصوصی نیاز است فرم خدماتی توسط مدیر عامل یا یکی از صاحبین امضاء که نامشان در روزنامه رسمی ذکر شده است تکمیل گردد.

موضوع و محتوای پیامک نیاز است کامل و واضح باشد (برای مثال اطلاع رسانی به همکاران در خصوص فیش حقوقی ، اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص کدپیگیری و …)

نمونه پیامک ارسالی نیاز است ذکر شود (برای مثال کاربر گرامی ، خرید شما انجام شد. کد پیگیری …. می باشد)

 

۲ – متن تعهدنامه خدماتی :

متن زیر را بر روی سربرگ قرار داده و مهر و امضاء نمایید

شرکت / سازمان ……………………تعهد می نماید از خط ………………………تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتی)استفاده نماید و هیچگونه ارسال تبلیغاتی از این خط انجام نگیرد و در صورت ارسال پیامک تبلیغاتی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان جریمه نسبت به تخلف انجام شده پرداخت نماید .

۳ – بانک شماره مشترکین :

شماره های مشترکین خود را به صورت فایل نت پد (فقط شماره های همراه اول را در یک ستون و بدون مشخصات شخص)در ماژول خدماتی بارگذاری نمائید.(لازم به ذکر است بعد از خدماتی شدن خط نیاز است این فایل با اعلام ارتباطات سیار به صورت هفتگی یا ماهیانه آپدیت شود)

۴ – سفته / چک :

برای خدماتی کردن خطوط هریک از اپراتورها که اعلام شده است سفته یا چک نیاز است ارسال نمائید (برای سازمان ها و ارگانهای دولتی نیازی به ارسال سفته یا چک نمیباشد و تنها نیاز است معرفی نامه رسمی از سازمان مربوطه ارسال گردد.)